Delegats/des d’aula

COM PODEN PARTICIPAR, LES FAMÍLIES, EN EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE?

 • Normativa de referència (Llei 12/2009 d’educació, article 26)
 • “ Les famílies hi poden participar de diferents maneres: com a delegats/des de pares i mares de la classe, com a representants dels pares i mares en el consell escolar, com a membres de l’associació de famílies i alumnes (AFA) i de totes aquelles altres maneres que el centre pugui proposar. “

El o la delegat/da d’aula, és una figura que augmenta i millora la xarxa i comunicació entre l’escola, AFA i famílies.

En què consisteix?

Consisteix a tenir representants a les aules de pares i mares per poder dialogar, compartir i transmetre opinions que afecten al conjunt de la classe.

Quines funcions tenen els delegats/delegades d’aula?

Funcions principals:  

Servir d’enllaç entre tutor/es, mestres i pares/mares:

 • Informar sobre aspectes de funcionament de l’escola a la resta de famílies i explicar les novetats.
 • Traspàs de dubtes i/o suggeriments de les famílies al mestre/a tutor/a.
 • Col·laborar amb l’AFA, fomentar i motivar la participació dels pares i mares.
 • Col·laborar amb l’escola fent difusió de notícies, o bé quan es demana ajuda per festes, excursions, etc.
 • Impulsar les activitats adreçades a les famílies que es fan a l’escola.
 • Actuar com a informador: Essent la persona amb més contacte amb la junta de l’AFA, podrà transmetre moltes informacions d’interès, com orientar i assessorar a les famílies, on recórrer, segons les necessitats dels pares i mares de l’escola.
 • Assistir a totes les reunions de l’AFA.

Objectius:

 • Augmentar el nivell de participació dels pares a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres fills/es.
 • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el sí de comunitat educativa.
 • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre les famílies amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el sí de la comunitat educativa.

Els delegats i delegades recolliran l’opinió de la majoria de les famílies del centre, però mai seran transmissors de queixes o bé de problemes individuals que puguin sorgir.

 Com es gestionen?

L’interlocutor del delegat/da a l’escola és el tutor/a. És ell a qui ha d’adreçar-se en primer lloc per a fer qualsevol proposta o per a exposar-li alguna preocupació de la majoria de pares/mares del grup en relació al normal funcionament de la vida escolar. En cas de no rebre la resposta adequada o de persistir una situació conflictiva el/la delegat/da ho posarà en coneixement de la Direcció de l’escola.