Pla d’atenció a la diversitat

El pla d’atenció a la diversitat (PAD) és el marc en què es recullen les actuacions que el centre educatiu preveu per ajustar l’atenció educativa a les característiques i necessitats de tots i cadascun dels alumnes. Per tant, ha de fer referència tant a actuacions generals (mesures i suports universals) com a les  mesures i suports addicionals i intensius, tot respectant els principis d’equitat, igualtat d’oportunitats, equitat i inclusió educativa.