Pla mòbils

Mòbils.edu és un pla del Departament d’Educació liderat per la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura digital. La finalitat del pla és desenvolupar un marc de cobertura d’educació digital per generar entorns de treball als centres del Servei d’Educació de Catalunya que ofereixin l’adquisició de la competència digital pròpia del segle XXI, d’acord amb les recomanacions de la Unió Europea i de la UNESCO.

El repte que vol afrontar el Departament d’Educació és aprofitar el potencial que posseeixen aquests dispositius per esdevenir una eina al servei de l’educació.

Així, Mòbils.edu és un pla digital que impulsa l’ús de dispositius mòbils (mòbils i tauletes) com a tecnologies educatives, integrades en les pràctiques educatives d’aula per adquirir la competència digital de l’alumnat i la millora en la resta de competències. És per això que a l’escola treballem de forma transversal  les competències digitals ja que afecten a qualsevol de les àrees curriculars amb l’ús de diferents dispositius mòbils i amb diferents recursos com poden ser apps, ús del classroom, etc..

El pla s’emmarca en els 3 àmbits de la innovació definits per la Comissió d’Innovació del Departament d’Educació:

Àmbit 1: metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge

Àmbit 2: de l’organització i gestió educativa

Àmbit 3: relació i cooperació amb la comunitat educativa i l’entorn