TPV escola

Tots els pagaments que s’hagin de fer durant tot el curs, caldrà fer-los a través de la pàgina web TPVescola.

Per accedir a la pàgina web de TPVEscola, feu clic aquí