Pla d’Impuls a la lectura

El Pla té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat i la formació de bons lectors i lectores. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Es tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura.  El projecte  potencia estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura, de manera que s’afavoreixi el desenvolupament de les competències literària i ciutadana.

Tot plegat, ho aconseguim a partir de diferents activitats com són: les bosses viatgeres, apadrinament lector entre P5 i 6è, lectura en parella, lectura en veu alta, 20 minuts de lectura diaris, tertúlies literàries, explicació de contes per part de les famílies, etc.