Pla d’acció tutorial

L’escola pot ser un lloc per aprendre a escoltar i a dialogar. La tutoria personalitzada construeix nous entorns que permeten espais d’escolta per gaudir dels alumnes, i acceptar la incertesa que produeix una conversa oberta i espontània.

La tutoria és la relació mestre-alumne/a, que ens portarà al coneixement del context soci-familiar, així com de les seves actituds, aptituds, interessos i motivacions. Tot això ens permetrà poder donar pautes al nostre alumnat pel que fa al procés d’aprenentatge i a la seva integració dins el grup classe al qual pertany.

És per això que a l’escola Rocafonda donem molta importància a l’acció tutorial, ja que entenem l’acció tutorial i l’educació emocional com a mitjà per aconseguir que cada nen i nena aprengui a ser, tingui una imatge positiva de si mateix que li permeti desenvolupar autoestima i confiança en si mateix; que li permeti assolir les habilitats necessàries per a integrar-se al grup al que pertany, superar problemes amb els altres i en definitiva, esdevenir en un futur un ciutadà integrat al món.

Les tutores realitzen sessions de tutoria individual, i col·lectives (setmanals), en les que es teixeix una xarxa afectiva de seguretat, un clima en el que es pacta i es consensua, s’orienta i es desenvolupen també, estratègies d’aprenentatge, d’estudi o d’organització personal.