Programa Magnet

MAGNET crea una aliança entre una institució de prestigi i l’escola per tal d’afavorir l’aprenentatge, apostant per la innovació i la qualitat.

“Magnet: Aliances per a l’èxit educatiu” és un programa impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la nostra ciutat per apropar institucions de prestigi al dia a dia de l’escola

Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de coneixement específic, en el nostre cas tecnològic, que tenen un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

Des de 2013, el seu objectiu fou acompanyar les escoles en el desenvolupament d’un projecte educatiu en aliança amb institucions.

A l’Escola Rocafonda treballem per integrar el desenvolupament de les capacitats personals, socials i d’aprenentatge en un marc tecnològic corresponent al present i futur dels alumnes. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració i aliança de la Universitat TecnoCampus de Mataró, que serà la institució d’excel·lència que ens acompanyarà al llarg dels propers anys. Els projectes innovadors es convertiran en eixos de l’educació a l’escola.

Aquesta aliança ens permet desenvolupar un projecte innovador i de qualitat, que esdevingui en un projecte de referència en el barri i a la ciutat, tant per a les famílies com per a la Comunitat educativa.

L’escola té un pla de projectes tecnològics adients a les diferents edats. Els alumnes treballen en la resolució de problemes, reflexionant, cooperant i dissenyant projectes i solucions per als problemes d’avui. Ho fa a les diferents àrees com les matemàtiques o les ciències i també a les transversals, com la robòtica, fent ús dels recursos que proporcionen els diferents dispositius (tauletes, bee-bot, plaques makey-makey, robot Edison, robot Dash & Dot,  robot 3DBot, ordinadors portàtils…) i aplicacions (scratch Jr, Scratch, Lightbot, Marco Run, Code Combat…).

El programa MAGNET està inspirat en les M Schools d’Estats Units, que funcionen des dels anys setanta.

Els objectius del programa són:

  1. Incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre, des d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge
  2. Desenvolupar una organització de centre que afavoreixi una major coherència i intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de pràctica reflexiva
  3. Generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensar-comunicar.
  4. Desenvolupar estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el projecte de centre i cercar aliances.