Material escolar

Aportacions de les famílies

Des del curs 2004-05 com a comunitat educativa, vam iniciar un programa de socialització de llibres i material, per tal d’abaratir les despeses familiars. A mesura que s’han anat traient els llibres de text, l’aportació econòmica s’ha destinat, a part del material fungible i no fungible, per a material didàctic, material per a poder dur a terme projectes d’innovació, per a material tecnològic, material per a l’aula de música, les agendes i carpetes, etc.

La Quota per a cada alumne/a és:

QUOTA DE MATERIAL ED.INFANTIL:   105€

QUOTA DE MATERIAL ED.PRIMÀRIA: 125€

 

QUOTA D’AFA:  20€/ FAMÍLIA

La quota de l’AFA es dedica a:

  • Avançar el pagament de les beques de menjador per tal que tots els alumnes becats puguin utilitzar el servei sense haver d’esperar que arribi la dotació econòmica corresponent.
  • Organitzar les activitats d’acollida matinal i de migdia, les extraescolars i el casal d’estiu.
  • Col·laborar en qualsevol projecte de l’Escola.
  • Fer millores al recinte escolar
  • Comprar material tecnològic.