Acollida matinal i de migdia

Acollida matinal

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 7:45h fins a les 9:00h, durant tots els dies lectius.

Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

El preu d’aquest servei és:  Esporàdics: 4€

Fixes: 30 € al mes

Mesures per la COVID19: Acollida Matinal Rocafonda 20-21

Acollida de migdia

L’espai d’acollida de migdia és de 12h a 13h  pels alumnes d’infantil, per tal de facilitar a les famílies la conciliació laboral o familiar amb els germans de primària que pleguen a les 13h . Durant l’estona d’acollida comptem amb un equip de monitors que s’encarreguen de tenir cura dels infants i de preparar activitats lúdiques durant aquesta estona.

El preu d’aquest servei és:   Esporàdics: 1,5

Fixes: 1 € diari

Mesures per la COVID19: Acollida Migdia Rocafonda 20-21