Projecte araArt

“Art a Rocafonda”

L’escola aposta per les arts per millorar tant els aprenentatges dels alumnes, com per millorar les seves capacitats, tant a nivell intel·lectual com emocional i social, creant col·laboracions i xarxes entre altres escoles i entitats i oferint als alumnes noves possibilitats i noves realitats a través de la música, el teatre i la dansa, i d’aquesta manera potenciar les seves pròpies possibilitats i la inclusió de tot l’alumnat. El projecte artístic que desenvolupem a  l’escola engloba les arts escèniques en les modalitats de dansa, teatre i música, posant èmfasi en el teatre i la música.

Al llarg de l’educació infantil la música reforça l’assoliment de les diferents capacitats, tot treballant els diferents llenguatges, amb contacte amb l’entorn, la cultura, incentivant l’aprenentatge entre iguals, l’atenció a la diversitat i la cooperació. Amb les activitats artístiques dissenyades per aquest projecte, l’alumnat mostra més motivació i com a conseqüència, millora els seus aprenentatges, així com les seves relacions socials tant a nivell intern com extern amb la resta de la comunitat refermant vincles de cooperació i col·laboració.

A primària introduïm el teatre i la música per treballar tant aspectes formals d’aquestes disciplines com per introduir l’alumnat en noves vivències i experiències de forma més amena i lúdica sense perdre de vista la formalitat d’altres àmbits curriculars que també queden reflectits en el treball realitzat a través del teatre i la música.

D’altra banda, és un projecte que potencia la formació del professorat a través de la col·laboració dels mestres amb el professorat dels ensenyaments artístics i els professionals de l’àmbit de les arts, i incentiva la participació en espais de treball en xarxa entre els centres educatius. Amb la implicació de tota la comunitat educativa en diferents nivells, segons les activitats i les necessitats que sorgeixen, amb l’objectiu d’aconseguir la col·laboració, la cooperació i la complicitat entre els diferents agents educatius.

Treballem amb col·laboració amb l’Aula de Teatre Municipal de Mataró, on un dels seus professionals ve 4 hores a la setmana a l’escola i treballa tots els aspectes d’arts escèniques amb els alumnes de 5è i 6è. També treballem en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música de Mataró, dins del projecte Escoles Orquestrals, on 2 professionals d’aquesta entitat venen 4 hores a la setmana per a treballar amb l’alumnat de 3r i 4t.

A part d’aquestes col·laboracions, participem com a centre, en diferents espectacles de ciutat com són: Fem dansa, La Clika, La cantània, Projecte flabiols a l’escola i la Mostra de Teatre a les escoles.