Projecte Escola Mediadora

Els valors i les emocions són la base de l’educació de qualsevol persona, i a l’escola no els deixem de banda ni els treballem només el dia del DENIP. En el dia a dia i d’una manera transversal, el treball de les emocions i dels valors de convivència es reflecteix en les activitats i en les actituds que formen part del bon clima escolar del centre.

Igual que altres escoles de Mataró, estem implantant un Programa de Gestió Alternativa de Conflictes, en conveni amb l’Ajuntament de Mataró, a través del seu Servei de Mediació Ciutadana. El programa té com a objectiu prioritari sensibilitzar i impregnar la cultura de mediació i pau a la comunitat educativa; a través del treball conjunt amb els diferents sectors de la institució; afavorint així una millora de la convivència al centre escolar.