Programa Innovamat

Apostem per un aprenentatge competencial de les matemàtiques a partir del diàleg i la manipulació. Sense mecanització, sinó que apostem per treballar amb reptes vivencials, desenvolupament d’estratègies i la manipulació de material divers.

L’aula de matemàtiques, per a l’alumnat, ha de ser un entorn inspirador que el convidi a aprendre i a desenvolupar tot el seu potencial. I per aconseguir-ho serà clau:

  • La presentació dels continguts i les destreses matemàtiques amb criteri didàctic.
  • Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i les nenes.
  • Donar valor als processos matemàtics: resoldre problemes, raonar, connectar, comunicar-se i representar, sense oblidar els continguts.