Projecte racons a l’escola

RACONS PER TOTHOM! (de P3 fins a 6è)

El treball per racons és una forma d’organització que permet a l‘alumnat el desenvolupament d’hàbits elementals de treball i afavoreix la seva autonomia. A més, aquesta metodologia implica que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, és a dir, l’infant ha de participar activament en la construcció del seu aprenentatge i adquirir un major protagonisme.

 El treball per racons és una activitat que facilita al mestre l’atenció de la diversitat a l’aula i a més permet als alumnes desenvolupar les competències al ritme que necessitin. També afavoreix la cooperació entre els infants, la qual cosa facilita la inclusió i una bona relació entre ells.

A l’escola fem racons que s’adapten als diferents nivells d’aprenentatge i poden ser de molts tipus: de joc, de llenguatge, d’experimentació, de matemàtics, de plàstica, de llengua, etc.

També convidem a les famílies a fer racons amb nosaltres.