POEFA

L’escola participa d’un programa cofinançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i el Fons Social Europeu 2014-2020. Concretament, en el Programa  amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA).

El projecte té com a finalitat oferir la igualtat d’accés a una educació de qualitat per a tots els alumnes del centre a través de les noves tecnologies/ eines digitals, i oferir els reforços escaients per assolir les competències bàsiques que afavoreixen l’èxit educatiu, la inclusió dels alumnes més vulnerables i la cohesió de la comunitat educativa. A més, una de les seves finalitats és la reducció i prevenció de l’abandonament escolar prematur, buscant la motivació dels alumnes pels aprenentatges, i amb l’acompanyament, implicació i participació de les famílies.

Aquest programa es concreta en l’organització de:

  • Tallers de programació i robòtica dirigit a alguns alumnes de 4t, 5è i 6è. Es realitza en horari de 17:00h a 18:30h els dimarts, dimecres i dijous.
  • Tallers d’eines digitals en horari lectiu pels grups d’alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è.
  • Tallers virtuals de robòtica per alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è, acompanyats de les seves famílies, els dissabtes de 10:30 a 13h.