Els nostres trets d’identitat

A l’@escolaRocafonda, als alumnes, els presentem preguntes, els guiem, insinuem, donem petites pistes… Ja que a través de la tasca educativa de cada dia, volem que sàpiguen buscar on trobar les respostes, que puguin relacionar, interactuar, investigar, confrontar, demanar ajut a persones més expertes, que respectin les opinions de tothom, que siguin crítics, que valorin l’esforç i que no es rendeixin fàcilment, per tal de que vagin construint el seu propi aprenentatge.

Música a l’escola

L’educació musical juga un paper fonamental a la formació integral dels infants: amplia la seva capacitat de percepció auditiva, afavoreix l’expressió de sentiments i emocions, estimula la creativitat, els ajuda a gaudir de l’entorn sonor i de la cultura musical, és una eina per a treballar el coneixement i domini corporal, fins i tot pot ser un instrument per a millorar la timidesa o la capacitat de concentració i relaxació. És per això que a l’@escolaRocafonda li donem molta importància tot participant en diferents programes com són L’escola orquestral de Mataró, el programa flabiols a l’escola, cantània, la Clika, fem dansa, i un llarg etc.

El treball per racons

El treball per racons és una forma d’organització que permet a l‘alumnat el desenvolupament d’hàbits elementals de treball i afavoreix la seva autonomia. A més, aquesta metodologia implica que l’aprenentatge sigui significatiu i funcional, és a dir, l’infant ha de participar activament en la construcció del seu aprenentatge i adquirir un major protagonisme. És per això que a l’@escolaRocafonda fem racons de P3 fins a 6è, afavorint l’aprenentatge entre iguals de manera cooperativa, la responsabilitat i la iniciativa personal de tot l’alumnat.

Mediació i convivència

Els valors i les emocions són la base de l’educació de qualsevol persona, i a l’escola no els deixem de banda ni els treballem només el dia del DENIP. En el dia a dia i d’una manera transversal, el treball de les emocions i dels valors de convivència es reflecteix en les activitats i en les actituds que formen part del bon clima escolar del centre. A partir del racó de la Pau, de les assemblees, de la mediació entre iguals, tutories, debats,… aprenem que és important expressar les nostres opinions, escoltar les dels altres, argumentar el que pensem, posicionar-nos, dialogar. Tot de forma respectuosa i acceptant el que diuen els altres.

Oral english is fun!

🗣A l’@escolaRocafonda des de fa un temps, hem implementat el projecte “Oral English is fun!”, on procurem potenciar el llenguatge oral (comprensió i expressió) en aquesta llengua. Introduim vocabulari en anglès a psicomotricitat (P4 i P5), per després, de 1r fins a 6è, implementar aquesta llengua d’una manera vivencial i significativa en diferents àrees i lligada als continguts que es van treballant a l’aula.

BulderPlanet 3rB!

Per fi hem anat al BulderPlanet! Ens hem inciciat a l’escalada en rocòdrom! #educaciofisia #escolarocafonda #lifelonglearning #physicaleducation #aprenemsuant
#learningtogether #mataro #edufis #esportescolar #frikimef @esportmataro @CEMaresme @matarocat @bulder_planet

Dimecres de cendra

La festa de la reina Carnestoltes ha durat dies, tothom s’ha disfressat i molta gresca hem celebrat. Avui, dimecres de cendra, la Vella Quaresma ha arrribat amb 7 cames que haurem de tallar. #escolarocafonda #carnaval #vellaquaresma