Carta de compromís

Som conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i l’escola. La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu.

Per aquest motiu signem aquesta Carta compromís , la qual comporta tot un seguit de compromisos per part de l’escola i les famílies.