Seleccionats per al programa Erasmus+

El projecte de l’Institut  Les Margues “ISIP: Improving School Involvement and Participation” ha estat seleccionat per formar part del programa Erasmus+ KA101 (Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentatge en el sector de l’Educació Escolar).

L’objectiu del projecte és millorar la implicació i participació  tant de l’alumnat com del professorat a través d’activitats i projectes desenvolupats a partir dels recursos metodològics adquirits durant les formacions i visites a centres escolars dins la Unió Europea.

El professorat implicat també millorarà la seva competència en llengües estrangeres i transmetrà els seus nous coneixements a la resta del professorat. Esperem establir contactes permanents amb altre professorat de centres escolars europeus per tal d’organitzar activitats d’aula conjuntament i permetre que els nostres alumnes puguin relacionar-se amb d’altres de fora de Catalunya.

Les formacions de professorat previstes estan relacionades amb les metodologies Outdoor Learning i Project-Based Learning, així com també en gestió d’aula. Les visites a centres escolars previstes es desenvoluparan dins el context d’Escoles Verdes.

La selecció del projecte és una oportunitat per a tota la comunitat educativa del nostre centre, no només per al professorat implicat. A través de la internacionalització i millora de la pràctica educativa, l’alumnat utilitzarà la llengua estrangera en situacions reals i se sentirà més implicat i participatiu en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

La duració del projecte és de dos cursos escolars, tot i que haurem d’adaptar-nos a les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia de la COVID-19.