Atenció a les famílies

La família i el centre compartim el dret i el deure en l’educació de l’alumnat. Per tant, el compromís i la comunicació entre les dues parts és fonamental per l’èxit escolar.

És per això que a inici de setembre us convoquem a una reunió virtual informativa per concretar-vos informació general sobre el curs 2020-21 i per conèixer la coordinadora i el tutor o tutora del vostre fill o filla.

A més a més es farà un mínim d’una entrevista individual amb cada família al llarg del primer o segon trimestre. Amb tot la comunicació és constant via telefònica o correu electrònic.

Per tal de facilitar la comunicació entre les famílies i el centre utilitzarem la plataforma i-Educa. A la reunió del mes de setembre se us explicarà com accedir-hi, què s’hi podrà consultar i quin ús en poden fer les famílies.

Us recomanem que aneu consultant la pàgina web del centre i/o el Twitter per tal de poder fer un seguiment de les diverses activitats que es van fent dins i fora de l’institut.

Des de l’AFA s’organitzen xerrades des de diverses entitats de temes d’interès per a les famílies.

El telèfon de l’institut és el 93 886 71 16 i el correu del centre és a8063837@xtec.cat.