Art i Escola

És un projecte educatiu iniciat per ACVIC, el Centre d’Arts Contemporànies i el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona amb l’objectiu d’impulsar un programa que promou i posa en valor la presència de l’art a les escoles. anualment presenta una temàtica sobre la qual cada centre elabora el seu projecte, la metodologia a seguir, els recursos de treball i transmissió (vídeo, fotografia, pintura…). Per donar visibilitat al projecte, s’organitza una presentació i exposició conjunta amb tots els centres participants.