Programa Generació Plurilingüe (GEP)

 

L’institut Les Margues ha estat un dels centres educatius seleccionats per participar al programa d’innovació pedagògica “Generació Plurilingüe” (GEP).

L’institut Les Margues ha estat un dels centres educatius seleccionats per participar al programa d’innovació pedagògica”Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a través de les matèries”, per a l’edició 2019-2022.

QUÈ ÉS EL GEP?

El programa de Generació Plurilingüe (GEP) és un programa d’innovació pedagògica impulsat pel Departament d’Educació en el que hi participen centres de tot Catalunya. La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat. En el nostre cas, s’ha escollit la llengua anglesa. Durant els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022, es duran a terme activitats d’ensenyament aprenentatge a través de les metodologies CLIL/AICLE en les classes de diverses matèries. Inicialment, començarem per les Ciències Socials (a 1r i a 4t d’ESO) i per la Física i Química (a 2n d’ESO). Un cop finalitzat el període de participació en el programa, el centre obtindrà el reconeixement d’innovació pedagògica i s’iniciarà una nova etapa de consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

QUÈ ÉS L’AICLE/CLIL?

L’Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE, CLIL en les seves sigles en anglès) és un enfocament educatiu en el qual una llengua estrangera s’utilitza com a mitjà per ensenyar continguts de matèries no lingüístiques. Per tant, l’AICLE contribueix a incrementar la competència lingüística de l’alumnat.

Les classes AICLE es caracteritzen per l’ús que es fa de la llengua amb un propòsit real, en contextos diferents dels que es treballen habitualment a les aules d’idiomes. El professorat implicat rep formació en el coneixement i aplicació de diferents metodologies que es poden aplicar a classe. Dos dels principis bàsics d’aquest enfocament metodològic són:

 • La llengua és utilitzada tant per aprendre com per comunicar
 • La matèria que es treballa determina el llenguatge que cal aprendre

S’hi treballen, doncs, les diferents habilitats o skills que es treballen habitualment a les classes de llengua estrangera: Listening, Reading, Speaking i Writing. L’aportació lingüística (input) es fomenta amb materials diversos: textuals, auditius, manipulatius…

QUINS OBJECTIUS TENIM?

Els objectius que s’ha plantejat el grup impulsor són bàsicament tres:

 • Millorar la comprensió oral, lectora i l’expressió escrita en llengua anglesa a l’ESO.
 • Impulsar l’ús i coneixement de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.
 • Intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives

Per assolir aquests objectius, les principals tasques que es duran a terme seran les següents:

 • Impartir continguts en llengua estrangera (AICLE/CLIL) a l’aula
 • Dissenyar activitats d’ensenyament aprenentatge
 • Utilitzar l’Aprenentatge Basat en Problemes / Problem-based learning (ABP/PBL)
 • Treballar en equip (tandem teaching)
 • Intercanviar recursos educatius i experiències docents
 • Ajudar a millorar la competència en llengua estrangera de la comunitat educativa
 • Potenciar que la llengua anglesa esdevingui un mitjà per aprendre els continguts

 

Podeu visitar la pàgina web del GEP de l’Institut Les Margues: https://sites.google.com/institutlesmargues.cat/word-up/home?authuser=0