Horari marc

L’horari lectiu del centre és de dilluns a divendres de 08:00 a 14:30.

La jornada continuada dels alumnes es reparteix en dos blocs de tres hores de classe consecutives intercalades per un esbarjo :