Iniciem el curs 2020-2021

Sis mesos  després, tornem a tenir les aules plenes. Malgrat la situació actual, els ulls de l’alumnat reflectien la felicitat de retrobar antics companys  i companyes. Encarem aquest nou curs amb molta il·lusió, emoció i ganes d’aprendre i fer noves amistats.

Molt bon curs a tothom!

Documents per a famílies

Benvolguts,

Us adjuntem els documents informatius sobre les mesures d’organització del nostre centre per aquest nou curs 2020-2021.

És molt important que el dilluns 14 de setembre, els vostres fills portin la Declaració responsable que us adjuntem, degudament signada, ja que sense aquesta Declaració no podran accedir al centre.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2020-21

informació famílies covid.docx (1)

-declaració responsable ESO

Pla actuació 1r i 2n ESO

Pla actuació 3r i 4t ESO

Normativa ús ordinadors (2020_2021)

Autorització ús ordinadors i serveis digitals (Menors 14 anys)

Autorització ús ordinadors i serveis digitals (Majors 14 anys)

Carta compromís educatiu (1)

-1r cicle ESO Drets Imatge: Drets menors 14

-2n cicle ESO Drets Imatge: Drets majors 14

 

Seleccionats per al programa Erasmus+

El projecte de l’Institut  Les Margues “ISIP: Improving School Involvement and Participation” ha estat seleccionat per formar part del programa Erasmus+ KA101 (Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentatge en el sector de l’Educació Escolar).

L’objectiu del projecte és millorar la implicació i participació  tant de l’alumnat com del professorat a través d’activitats i projectes desenvolupats a partir dels recursos metodològics adquirits durant les formacions i visites a centres escolars dins la Unió Europea.

El professorat implicat també millorarà la seva competència en llengües estrangeres i transmetrà els seus nous coneixements a la resta del professorat. Esperem establir contactes permanents amb altre professorat de centres escolars europeus per tal d’organitzar activitats d’aula conjuntament i permetre que els nostres alumnes puguin relacionar-se amb d’altres de fora de Catalunya.

Les formacions de professorat previstes estan relacionades amb les metodologies Outdoor Learning i Project-Based Learning, així com també en gestió d’aula. Les visites a centres escolars previstes es desenvoluparan dins el context d’Escoles Verdes.

La selecció del projecte és una oportunitat per a tota la comunitat educativa del nostre centre, no només per al professorat implicat. A través de la internacionalització i millora de la pràctica educativa, l’alumnat utilitzarà la llengua estrangera en situacions reals i se sentirà més implicat i participatiu en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

La duració del projecte és de dos cursos escolars, tot i que haurem d’adaptar-nos a les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia de la COVID-19.

Primer dia de curs

El dilluns 14 de setembre és el primer dia lectiu per als alumnes.

Organitzarem aquest primer dia de curs en 3 parts:

  • Hora 1, 2 i 3: benvinguda i tutoria
  • Pati
  • Hora 4, 5 i 6: inici de les classes

Aquest dia l’alumnat només ha de portar un estoig complet, l’agenda escolar i uns quants folis o una llibreta. Els llibres de text els portaran a partir del dimarts 15 de setembre 2020.

Centre Formador

L’Institut Les Margues ha estat seleccionat per ser Centre formador d’estudiants en pràctiques de Màster de professorat.

El Departament d’Educació considera fonamental que els futurs mestres i professors facin les pràctiques en centres educatius sostinguts amb fons públics, per tal que puguin assolir les competències necessàries per exercir una docència de qualitat. L’organització de les pràctiques en centres formadors permet la simultaneïtat entre la teoria i la pràctica, i facilita l’acompanyament professional des de la universitat i des del centre educatiu.

Aquestes pràctiques es realitzen en el marc de convenis de col·laboració entre el Departament d’Educació i les universitats.

Per aquest motiu, el Departament d’acord amb l’Ordre ENS/237/2017 estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres educatius sostinguts amb fons públics com a centres formadors de les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris i d’altres institucions formadores, i regula el desenvolupament de les pràctiques als centres formadors.

Agraïment a l’Ajuntament de Calldetenes

El personal de l’Institut Les Margues agraïm a l’Ajuntament de Calldetenes la inversió que han realitzat en la millora de la xarxa wifi del centre.
Gràcies a la seva ajuda econòmica podem fer realitat el projecte de digitalització a les aules el curs 2020-2021.

Optatives 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO han d’escollir una optativa de cada una de les tres franges. A 4t les optatives estan pensades perquè les escullin tenint en compte els estudis posteriors que vulguin realitzar. Enguany s’han agrupat els grups per fer-los estables. Així doncs 4t A i B fan unes optatives i 4t C i D unes altres.

4t ESO  A i B
OPTATIVA 1   OPTATIVA 2   OPTATIVA 3
Economia Informàtica Física i Química
Visual i Plàstica Biologia i Geologia Tecnologia
Física i Química
4t ESO  C i D
OPTATIVA 1   OPTATIVA 2   OPTATIVA 3
Informàtica Cultura clàssica Francès
Biologia i Geologia Filosofia Educació Visual i Plàstica

Optatives 3r d’ESO

Els alumnes de 3r faran un optativa cada trimestre, excepte els que hagin escollit francès que serà anual:

3r ESO
Francès
Anglès
Informàtica
Medi ambient