Alumne/a: centre de l’aprenentatge

-Fomentem un aprenentatge significatiu, real i contextualitzat.

-Treballem per atendre les particularitats de cada alumne ajudant a cada un d’ells a desenvolupar el seu potencial al màxim. Per tant, reconeixem i respectem els diferents estils i ritmes d’aprenentatge.

-Treballem per a la inclusió de tot l’alumnat.  Entenem la diversitat a les aules com una riquesa. És per això que:

  • Utilitzem diferents metodologies didàctiques: treball competencial, individual, cooperatiu, col.laboratiu. Projectes interdisciplinaris. Ludificació.
  • Utilitzem diferents suports educatius: llibres, plataformes digitals…
  • Utilitzem diferents eines d’avaluació:
    • Els alumnes fan exàmens. Els preparem per a situacions futures.
    • Promovem l’avaluació formadora a partir de rúbriques, llistes de comprovació, pautes d’observació, autovaloracions…
    • Amb la finalitat de fomentar l’autonomia i l’autoregulació, en algunes matèries els alumnes tenen deures.

-Oferim diversitat d’optatives: l’àmplia oferta permet a l’alumnat escollir matèries que s’ajusten als seus interessos i necessitats.