Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Directora Núria Saborit
Cap d’estudis Pilar Juanola
Representant de l’Ajuntament Abel Blancafort
Representants del professorat Josep Arderiu, Elisabet Benet, Ainhoa Martínez, Anna Vilaró
Representants de l’alumnat Marçal Noguer, Èric López
Representants de pares i mares Sara Montfort, Cristina Barnils
Representant de l’AFA Joan Oms
Representant del PAS Joan Urbano
Secretari Albert Martínez

 

Acords del Consell Escolar: 

Sessió 4/2020-2021 (25 de gener de 2021)

1.Aprovació de l’acta de la reunió del Consell Escolar del dilluns, 30 de novembre de 2020 (3/2020-2021).

2.Aprovació de liquidació del pressupost de l ‘any 2020.

3.Aprovació del pressupost de l’any 2021.