Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Directora
Cap d’estudis
Representant de l’Ajuntament
Representants del professorat
Representants de l’alumnat
Representants de pares i mares
Representant de l’AMPA
Representant del PAS
Secretari