Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

Directora Maria Vilamala
Cap d’estudis Núria Saborit
Representant de l’Ajuntament Mireia Vilà
Representants del professorat Neus Larred

Elisabet Benet

Ainhoa Martínez

Marta López

Gusmà Pérez

Representants de l’alumnat Lluc Oms

Júlia Rusell

Representants de pares i mares Cristina Barnils

Sílvia Martín

Representant de l’AMPA Joan Oms
Representant del PAS Joan Urbano
Secretari Albert Martínez