Descripció del centre

L’institut Les Margues és un centre públic del qual n’és titular la Generalitat de Catalunya. Va començar la seva tasca educativa el curs 2006-07, amb la denominació de SES de Calldetenes, ocupant de manera provisional una nau industrial adequada per a la tasca educativa, amb dos grups de primer d’ESO. Al curs 2009-2010 va assolir l’oferta de tota l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Al mes d’abril de 2014, es va fer el trasllat a l’actual edifici i al juny del 2015, la comunitat educativa va escollir per votació el nom definitiu de l’institut: “Les Margues”. La raó del nom ve que l’institut està construït sobre un turó de margues (roques calcàries grisoses-blavoses, molt toves i erosionades), molt típiques de la Plana de Vic.
La inauguració oficial del centre per la Consellera d’Ensenyament, l’Hble. Sra. Meritxell Ruiz Isern i l’Ill.lm alcalde Sr. Marc Verdaguer Montanyà va tenir lloc el 29 d’abril de 2016.

Actualment, el centre compta amb més de trenta professors, una vetlladora, un administratiu i dos conserges. A l’institut hi ha matriculats uns 300 alumnes, amb una mitjana de 3 línies per curs. Acull alumnes dels pobles de Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, Tavèrnoles i Vilanova de Sau.

La major part dels alumnes provenen del les escoles adscrites a l’Institut: Escola Sant Marc (Calldetenes), Escola Bellpuig (Sant Julià de Vilatorta) i Escola Les Roques (Vilanova de Sau). De l’escola Mossèn Cinto de Folgueroles, com a centre adscrit que havia estat, actualment els alumnes cursen 2n, 3r i 4t d’ESO.