Projecte Saber és Salvar

L’Institut Les Margues participa en el programa pilot de la Creu Roja de formació en primers auxilis, tant per alumnes com professors.

Es comença a 1r d’ESO i és un aprenentatge significatiu i acumulatiu fins a 4t d’ESO. Així doncs, és un aprenentatge pràctic, lúdic i progressiu adaptat a l’edat madurativa dels adolescents. A cada curs, es contextualitzen els primers auxilis segons un centre d’interès (carrer, institut, platja, etc.) i s’aborda com prevenir situacions de perill i què fer.

Cada any es repassa el que han après al curs anterior i s’introdueix una tècnica nova de primers auxilis. De manera que posen en pràctica els coneixements adquirits i els refresquen, aconseguint que interioritzin tant els coneixements com les habilitats, guanyant seguretat i confiança.

Quan finalitzen 4t d’ESO, han entrenat durant cinc anys la RCP (Ressuscitació Cardiopulmonar) i són capaços de fer-la durant dos minuts de qualitat.

Un tall, una cremada, un cop,  ennuegar-se o una aturada cardiopulmonar són situacions amb les quals ens hem trobat o que, malauradament, ens podem trobar.

La majoria d’accidents succeeixen qualsevol moment del dia i lluny d’un centre sanitari: a casa, a l’institut, al parc, a la feina, a la muntanya, a la platja… Són moments de nervis, d’angoixa, de no saber què fer ni a qui avisar. Volem que això no passi i que puguin actuar amb rapidesa, seguretat i confiança, perquè cada minut compte, sobretot, quan la vida d’una persona està en risc.

Segons la Federació Internacional de la Creu Roja, una persona de cada llar hauria de saber primers auxilis i s’ha de promoure aquesta formació des de les escoles i/o instituts. Aquesta recomanació també la fa l’ERC (European Resuscitation Council) i es recull en el Real Decret 126/2014 de 28 de febrer, el qual estableix que un dels continguts que s’han d’impartir a les escoles i/o instituts són els primers auxilis: conèixer les actuacions bàsiques i les accions preventives.

L’institut és el lloc més adient per fer-ho, perquè comencen a adquirir la responsabilitat de cuidar-se, ajudar els altres i d’evitar perills.

Si voleu tenir més informació sobre el Projecte: http://primersauxilis.org/