Anna Vilaró, ponent al Congrés Català d’Educació Matemàtica

El passat dissabte 14 de novembre, l’Anna Vilaró (professora de matemàtiques del nostre centre) va ser ponent al Congrés Català d’Educació Matemàtica, C2EM (https://c2em.feemcat.org/), en el qual van participar-hi aproximadament uns 750 professors de matemàtiques. Al congrés, l’Anna va presentar-hi una proposta d’activitat a l’aula amb el títol Àlgebra manipulant l’Algemat. L’Algemat és un material manipulatiu fet amb fusta amb el qual es pot treballar els continguts d’àlgebra de primer cicle d’ESO. La seva ponència va ser molt ben rebuda per la comunitat educativa.

 

Departament de Matemàtiques

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes.

En la matèria de matemàtiques oferim:

·        Durant el curs acadèmic ens presentem a les proves Cangur. Els concursos són una bona manera d’aprendre matemàtiques perquè aporten un element essencial: la motivació. S’hi poden trobar situacions reals en què surtin les matemàtiques, i això ens ajuda entendre que les matemàtiques són a tot arreu! En el primer cicle les proves Cangur són obligatòries i en el segon cicle són optatives.

·        A 4t d’ESO tenim dues opcions per poder escollir en funció de l’orientació postobligatòria de cada alumne: matemàtiques acadèmiques i aplicades. Tot i que aquesta tria ajuda en el futurs estudis, en cap moment és vinculant per poder escollir la modalitat de Batxillerat o altres estudis. El curs 20-21 degut al Covid, el 1r trimestre no s’ofertarà i pels següents trimestres es valorarà un cop finalitzat el 1r.