Departament de Llengües estrangeres

L’aprenentatge de les llengües estrangeres a l’etapa de secundària està enfocat cap a l’adquisició i millora de les habilitats comunicatives de l’alumne: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita; juntament amb l’ampliació dels coneixements del sistema lingüístic de la llengua.

Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de llengües estrangeres tenen com a eix vertebrador la comunicació oral de l’alumne. La comprensió, l’expressió i la interacció oral són part important de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera ja que impliquen el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i d’uns elements fonètics que ajuden a l’alumne en l’adquisició de la llengua estrangera.

La comprensió lectora en llengua estrangera desenvolupa la capacitat de construir significat i interpretar textos per tal d’obtenir informació i ampliar els coneixements.

Pel que fa a l’expressió escrita, l’alumne ha de desenvolupar habilitats que li permetin fer una planificació del contingut del text, fer un redactat amb les idees estructurades aplicant estratègies de textualització i, finalment, revisar i millorar el text segons el propòsit comunicatiu.

ANGLÈS

 • Desdoblaments a 1r, 2n i 3r ESO en grups petits per oferir una millor atenció als diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels nostres alumnes.
 • Projecte de lectura a 2n ESO on els alumnes dediquen una hora setmanal a llegir llibres en anglès segons el seu nivell.
 • Agrupacions flexibles a 3r i 4rt ESO per poder fer una bona preparació per les proves oficials de l’EOI per a l’obtenció del certificat de B1 o B2, ja que estem adherits al programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. Aquest programa té l’objectiu d’impulsar la preparació de l’alumnat per a les proves oficials de les EOI des dels centres de secundària amb el suport de l’EOI de referència, que en el nostre cas és l’EOI d’Osona. Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de dos certificats oficials, el de B1 i el de B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 
 • Optatives d’anglès a 2n i 3r ESO on es treballen de manera activa les diferents habilitats de la matèria: reading, listening, speaking i writing, per tal d’assolir una millora del nivell competencial de l’alumne/a en llengua anglesa.

FRANCÈS

 • Optativa de francès a 1r, 2n, 3r i 4rt ESO que té com a objectiu començar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, adquirint coneixements lèxics i gramaticals bàsics (nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres) que permetin a l’alumne progressar en la seva comprensió escrita i oral.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES I SORTIDES 

A l’Institut Les Margues creiem que la immersió lingüística a l’estranger és una experiència formativa d’alt valor pels nostres alumnes. Per tant, promovem i afavorim que aquells alumnes que ho desitgin puguin participar en les diferents estades lingüístiques que s’ofereixen al llarg de l’etapa de secundària en el nostre centre.

ESTADES LINGÜÍSTIQUES EN ANGLÈS

  • 1r ESO Estada lingüística i esportiva en anglès a Tossa de Mar amb monitors irlandesos.
  • 2n ESO Estada lingüística i en famílies a Dublín.
 • 3r ESO Intercanvi amb alumnes alemanys de l’institut GMS Gebhard de la ciutat de Konstanz, a Alemanya. 

INTERCANVI EN FRANCÈS

 • 3r ESO Intercanvi cultural amb alumnes francesos del College Les Albères d’Argelers.

SORTIDA A COTLLIURE amb els alumnes de l’optativa de francès de 3r ESO.

VIATGE DE 4t ESO A PARÍS

Abans de Setmana Santa es fa el viatge de 4t d’ESO a París amb la finalitat de gaudir, conviure amb els companys amb qui hem compartit aquesta etapa i, practicar una mica l’idioma tot visitant els punts més emblemàtics de la ciutat.

Algunes de les visites a París són:

 • El Barri bohemi de Montmartre
 • Els Camps Elisis
 • El Barri Llatí
 • El Museu del Louvre…

Alternem aquest passeig per la ciutat amb estones lliures que ens permeten conèixer racons interessants i, per acomiadar-nos, fem un Creuer pel Sena. 

Estada lingüística i en famílies a Dublín.

Aquest mes de febrer un grup de 39 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut ha viatjat fins a Dublín per participar durant una setmana en un programa d’immersió lingüística en anglès i estada en famílies. 

Els alumnes han assistit a classes durant 3 hores cada matí i han treballat en grups i per projectes, juntament amb alumnes irlandesos. En aquestes sessions han desenvolupat un projecte basat en la vida i la cultura irlandeses, on els alumnes han fet ús de les seves competències lingüístiques en anglès per tal d’obtenir informació, tot parlant i col·laborant amb els alumnes locals.

A les tardes s’han realitzat visites a museus, un tour per Dublín i excursions pels seus voltants. Un cop finalitzades aquestes activitats, els alumnes han passat els vespres amb les seves famílies amfitriones, parlant de com ha anat el dia i col·laborant amb les tasques de casa.

Aquesta estada lingüística ha estat una experiència enriquidora per tots ells perquè els ha ofert la possibilitat de conviure de prop amb una altra cultura i millorar els seus coneixements d’anglès dins d’un entorn innovador i motivador.

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

L’Institut Les Margues de Calldetenes  ha estat seleccionat per formar part d’aquest programa que té una durada de 3 anys (2019-2022)  (RESOLUCIÓ EDU/2367/2019, de 10 de setembre).

Què significa formar part d’aquest Programa Experimental?

Es tracta d’un nou programa creat pel Departament d’Educació que té com a objectiu millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

A través d’aquest programa, els alumnes interessats poden certificar els nivells B1 i B2 de les diferents llengües estrangeres que en el nostre cas és, de moment, l’anglès.

A més a més, aquest programa facilita la creació d’una xarxa de col·laboració entre els centres d’un mateix territori i les seves EOI de referència (en el nostre cas, l’EOI d’Osona).