Certificat del nivell B1 d’anglès

Felicitem al nostre grup d’ alumnes de l’INS Les Margues  (Bruna Paricio, Olga Llovera, Neus Llovera, Èric López, Edgar Gallardo, Jan Molist, Marçal Noguer i Nil Moreu) per haver obtingut el Certificat de nivell B1 d’anglès.

L’Institut Les Margues des del curs passat dona suport als alumnes per a la preparació d‘aquestes proves oficials. Estem molt contents per haver obtingut un 100%  d’aprovats.

Aquesta col·laboració amb l’EOI Osona permet que l’alumnat pugui acabar els seus estudis de secundària amb un certificat oficial que acredita el seu nivell d’anglès.

Enhorabona a tots!!

Pràctiques Màster Professorat

La Martina Cumeras Prat, la nostra estudiant del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària, especialitat en llengua anglesa, ha acabat les seves pràctiques al nostre centre. Han estat vuit setmanes en les quals ha pogut conèixer el dia a dia d’un centre educatiu i ha posat en pràctica els aprenentatges realitzats durant el Màster.

Molta sort Martina en el teu futur professional!!!

Dia europeu de les llengües

Dia Europeu de les Llengües 26 Setembre 2020

El alumnes de 2n ESO de l’INS Les Margues  han participat en el projecte europeu eTwinning  European Day of Languages 2020  per celebrar el dia Europeu de les Llengües 2020. El projecte ha consistit en l’elaboració de collages amb informació sobre l‘ institut, el poble i comarca, l’elaboració de targes amb l’eslogan de la Unió Europea “Units en la diversitat” i la paraula “llengua” en les diferents  llengües europees. L’objectiu del projecte i de la celebració del dia Europeu de les Llengües  són conscienciar els alumnes de la diversitat lingüística i estimular-los a aprendre nous idiomes.

En aquest projecte hi han participat  també alumnes d’escoles d’Itàlia, Sèrbia, Turquia, Croàcia, Polònia, Geòrgia, França i Hongria.

El programa eTwinning és una iniciativa de la Comissió Europea que promou i facilita el contacte, intercanvi d’idees i el treball en col·laboració  entre professorat i alumnat dels països participants a través de les TIC.

 

Seleccionats per al programa Erasmus+

El projecte de l’Institut  Les Margues “ISIP: Improving School Involvement and Participation” ha estat seleccionat per formar part del programa Erasmus+ KA101 (Mobilitat de les persones per motiu d’aprenentatge en el sector de l’Educació Escolar).

L’objectiu del projecte és millorar la implicació i participació  tant de l’alumnat com del professorat a través d’activitats i projectes desenvolupats a partir dels recursos metodològics adquirits durant les formacions i visites a centres escolars dins la Unió Europea.

El professorat implicat també millorarà la seva competència en llengües estrangeres i transmetrà els seus nous coneixements a la resta del professorat. Esperem establir contactes permanents amb altre professorat de centres escolars europeus per tal d’organitzar activitats d’aula conjuntament i permetre que els nostres alumnes puguin relacionar-se amb d’altres de fora de Catalunya.

Les formacions de professorat previstes estan relacionades amb les metodologies Outdoor Learning i Project-Based Learning, així com també en gestió d’aula. Les visites a centres escolars previstes es desenvoluparan dins el context d’Escoles Verdes.

La selecció del projecte és una oportunitat per a tota la comunitat educativa del nostre centre, no només per al professorat implicat. A través de la internacionalització i millora de la pràctica educativa, l’alumnat utilitzarà la llengua estrangera en situacions reals i se sentirà més implicat i participatiu en el desenvolupament del seu propi aprenentatge.

La duració del projecte és de dos cursos escolars, tot i que haurem d’adaptar-nos a les circumstàncies excepcionals provocades per la pandèmia de la COVID-19.

Departament de Llengües estrangeres

L’aprenentatge de les llengües estrangeres a l’etapa de secundària està enfocat cap a l’adquisició i millora de les habilitats comunicatives de l’alumne: comprensió oral i escrita, i expressió oral i escrita; juntament amb l’ampliació dels coneixements del sistema lingüístic de la llengua.

Les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic de llengües estrangeres tenen com a eix vertebrador la comunicació oral de l’alumne. La comprensió, l’expressió i la interacció oral són part important de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua estrangera ja que impliquen el coneixement d’un lèxic, d’uns elements morfosintàctics i d’uns elements fonètics que ajuden a l’alumne en l’adquisició de la llengua estrangera.

La comprensió lectora en llengua estrangera desenvolupa la capacitat de construir significat i interpretar textos per tal d’obtenir informació i ampliar els coneixements.

Pel que fa a l’expressió escrita, l’alumne ha de desenvolupar habilitats que li permetin fer una planificació del contingut del text, fer un redactat amb les idees estructurades aplicant estratègies de textualització i, finalment, revisar i millorar el text segons el propòsit comunicatiu.

ANGLÈS

  • Desdoblaments a 1r, 2n i 3r ESO en grups petits per oferir una millor atenció als diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels nostres alumnes. NOTA: Durant el curs 2020-21, l’organització de grups estables com a mesura extraordinària a causa de la pandèmia per la COVID-19 impedeix mantenir els desdoblaments en la matèria d’anglès.
  • Projecte de lectura a 2n ESO on els alumnes dediquen una hora setmanal a llegir llibres en anglès segons el seu nivell.
  • Agrupacions flexibles a 3r i 4rt ESO per poder fer una bona preparació per les proves oficials de l’EOI per a l’obtenció del certificat de B1 o B2, ja que estem adherits al programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres. Aquest programa té l’objectiu d’impulsar la preparació de l’alumnat per a les proves oficials de les EOI des dels centres de secundària amb el suport de l’EOI de referència, que en el nostre cas és l’EOI d’Osona. Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per a l’obtenció de dos certificats oficials, el de B1 i el de B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües. 
  • Optatives d’anglès a 2n i 3r ESO on es treballen de manera activa les diferents habilitats de la matèria: reading, listening, speaking i writing, per tal d’assolir una millora del nivell competencial de l’alumne/a en llengua anglesa.

FRANCÈS

  • Optativa de francès a 1r, 2n, 3r i 4rt ESO que té com a objectiu començar l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera, adquirint coneixements lèxics i gramaticals bàsics (nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües Estrangeres) que permetin a l’alumne progressar en la seva comprensió escrita i oral.

Estada lingüística i en famílies a Dublín.

Aquest mes de febrer un grup de 39 alumnes de 2n d’ESO de l’Institut ha viatjat fins a Dublín per participar durant una setmana en un programa d’immersió lingüística en anglès i estada en famílies. 

Els alumnes han assistit a classes durant 3 hores cada matí i han treballat en grups i per projectes, juntament amb alumnes irlandesos. En aquestes sessions han desenvolupat un projecte basat en la vida i la cultura irlandeses, on els alumnes han fet ús de les seves competències lingüístiques en anglès per tal d’obtenir informació, tot parlant i col·laborant amb els alumnes locals.

A les tardes s’han realitzat visites a museus, un tour per Dublín i excursions pels seus voltants. Un cop finalitzades aquestes activitats, els alumnes han passat els vespres amb les seves famílies amfitriones, parlant de com ha anat el dia i col·laborant amb les tasques de casa.

Aquesta estada lingüística ha estat una experiència enriquidora per tots ells perquè els ha ofert la possibilitat de conviure de prop amb una altra cultura i millorar els seus coneixements d’anglès dins d’un entorn innovador i motivador.

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres

L’Institut Les Margues de Calldetenes  ha estat seleccionat per formar part d’aquest programa que té una durada de 3 anys (2019-2022)  (RESOLUCIÓ EDU/2367/2019, de 10 de setembre).

Què significa formar part d’aquest Programa Experimental?

Es tracta d’un nou programa creat pel Departament d’Educació que té com a objectiu millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

A través d’aquest programa, els alumnes interessats poden certificar els nivells B1 i B2 de les diferents llengües estrangeres que en el nostre cas és, de moment, l’anglès.

A més a més, aquest programa facilita la creació d’una xarxa de col·laboració entre els centres d’un mateix territori i les seves EOI de referència (en el nostre cas, l’EOI d’Osona).