Organigrama

Trobareu informació sobre:

  • Equip directiu
  • Coordinacions
  • Departaments (experimentals, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
  • Tutories
  • Consell escolar
  • PAS