Caps de Departament

 

DEPARTAMENT CAP DE DEPARTAMENT
Llengua Catalana i LLengua Castellana David Prat
LLengües estrangeres i Música Ainhoa Martínez
Socials, Educació Física i VIP Azu Torné
Matemàtiques Anna Vilaró
Científico-Tecnològic Laura Cesari