Caps de Departament

 

DEPARTAMENT CAP DE DEPARTAMENT
Llengua Catalana i LLengua Castellana David Prat
LLengües estrangeres Ainhoa Martínez
Socials, Educació Física, Música i VIP Neus Larred
Matemàtiques Anna Vilaró
Científico-Tecnològic Anna Tor