Coordinacions

COORDINACIONS

Coordinadora 1r i 2n d’ESO Menchu Rosal
Coordinadora 3r i 4t d’ESO Marta López
Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals Eduard Banqueri
Coordinadora LIC Pilar Juanola
Coordinadors TIC Eduard Banqueri i Susagna Crosas
Coordinadora d’Activitats Menchu Rosal