Coordinacions

COORDINACIONS

Coordinadora d’ESO Menchu Rosal
Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals Laura Cesari
Coordinador LIC David Prat
Coordinador d’Estratègies digitals de Centre Eduard Banqueri