Informacions curs 2021-2022 (ESO)

Benvolgudes famílies,

A través dels següents enllaços, podreu trobar informació del curs 2021-2022 sobre els quatre cursos de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO):

La informació sobre l’etapa postobligatòria del Batxillerat es publicarà la 2a quinzena del mes de juliol.

Cordialment,

L’Equip directiu