Horaris Recuperacions Juny 4t d’ESO

DIMARTS, 25 DE JUNY DE 2019

HORARI MATÈRIA AULA
08:00-09:00 Llengua catalana A15
08:00-09:00 Cultura clàssica A16
09:00-10:00 Llengua anglesa A18
09:00-10:00 Economia A15
10.00-10:15 DESCANS
10:1511:15 Matemàtiques A15
11:15-12:15 Llengua castellana A16
12:15-12:30 DESCANS
12:30-13:30 Biologia i Geologia/

Física i Química /

Cultura Científica

A18
13:30-14:30 Tecnologia A15