Garanties i seguretat davant la COVID19

Aquest curs escolar volem que es pugui dur a terme amb garanties i alhora assegurar el dret a l’educació i socialització del nostre alumnat. És per això que complirem amb totes les mesures proposades per la Generalitat, per tal de contribuir al control de l’epidèmia i fer segura l’educació presencial.

Aquí trobareu les mesures organitzatives pels centres aquest curs 2021-2022: mesures-organitzatives-centres-21-22 

I com s’han de gestionar els contactes estrets a l’entorn escolar:  gestio-contactes-estrets-entorn-escolar