Departament de Matemàtiques

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes.

En la matèria de matemàtiques oferim:

·        Durant el curs acadèmic ens presentem a les proves Cangur. Els concursos són una bona manera d’aprendre matemàtiques perquè aporten un element essencial: la motivació. S’hi poden trobar situacions reals en què surtin les matemàtiques, i això ens ajuda entendre que les matemàtiques són a tot arreu! En el primer cicle les proves Cangur són obligatòries i en el segon cicle són optatives.

·        A 4t d’ESO tenim dues opcions per poder escollir en funció de l’orientació postobligatòria de cada alumne: matemàtiques acadèmiques i aplicades. Tot i que aquesta tria ajuda en el futurs estudis, en cap moment és vinculant per poder escollir la modalitat de Batxillerat o altres estudis. El curs 20-21 degut al Covid, el 1r trimestre no s’ofertarà i pels següents trimestres es valorarà un cop finalitzat el 1r.