Per què volem un “pati vitxeter” diferent?

(Imatge treta del blog El pati que volem de l’escola Colònia Güell)

A l’entrada Sortim al pati?” del blog “Amb els peus a terra” es posa damunt la taula el valor educatiu dels espais exteriors. Es recomana que visitem el blog “El safareig” i encoratja a les escoles a tirar endavant projectes de millora de la qualitat d’aquests espais.

La Comissió del pati fa temps que treballa per convertir els espais exteriors de l’escola en escenaris educatius. Volem un espai exterior que esdevingui un escenari diversificat de propostes on la natura i el mobiliari proposin espais que parlin per si mateixos. Espais i atmosferes on petits i grans puguin actuar, crear, imaginar, inventar, i descobrir.

Tal com ens diu Penny Ritscher “Un gran espai buit provoca comportaments d’agitació, repetitius, cansats. En canvi, un espai articulat i variat convida a comportaments intel·ligents: exploracions, descobertes, intencions, trobades, col·laboracions, iniciatives, projectes, construccions…”

“Un entorn natural és un espai privilegiat per a la recerca sensorial, ric en relacions amb la matèria, ric en observació sobre els fets, fenòmens i canvis que s’hi donen. Un espai que convida els infants a estar en petit grup o en solitari, passant una estona amb un nou repte, un nou invent, una nova descoberta o bé gaudint senzillament, o simplement ser-hi” (extret del nostre projecte de pati La Vitxeta es mou pel pati).

Per poder tirar endavant aquesta idea d’incloure els espais exteriors com a espais d’aprenentatge i creixement dels infants, hem comptat amb la valuosa col·laboració i ajuda de la Carme Cols i en Pitu Fernàndez, mestres promotors del projecte “El safareig” sobre l’ús educatiu dels espais exteriors a l’escola; com també amb el suport i col·laboració de l’AMIPA, l’equip directiu, l’alumnat de l’escola i tota la comunitat educativa.

El pati que volem fer pretén cobrir les mancances que té el pati actual i fer que disminueixin els conflictes propis d’un espai sense massa opcions de joc, ni racons màgics, ni tan sols ombra. Des de la comissió, tenint en compte les opinions de petits i grans, i d’experts en la matèria, s’han planificat tot un seguit d’actuacions, com ara crear zones d’ombra i de joc amb vegetació, un sorral, desnivells que facilitin el drenatge de l’aigua de pluja i de la font i jocs de psicomotricitat,  espais de trobada i descans (amb taules i bancs).

Segons el nostre projecte aprovat pel Consell Escolar de l’Escola i registrat el curs passat a l’Ajuntament i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, del març al juny de 2015 s’havia de dur a terme la primera fase d’execució amb les àrees d’ombres i vegetació, però des d’aleshores que treballem perquè l’administració ens doni el vist-i-plau i una resposta que ens permeti actuar.

Actualment hi ha més d’un centenar d’escoles amb un projecte de pati semblant al que nosaltres volem. A continuació hi ha una selecció d’escoles. Us invitem a visitar les seves webs:

Altres articles i webs d’interès: