Visió de centre: lema i propòsit educatiu

Des del grup impulsor EN21 de l’escola, coordinat amb l’equip directiu, hem elaborat la visió de centre. Per a definir la visió calia imaginar-se com volem que sigui la nostra escola l’any 2030. I així vam començar el curs 2018/19 amb les dinàmiques preparades pel claustre, per a les famílies i pels nens i nenes de l’escola. La visió és l’element que reflecteix el consens de la comunitat educativa sobre com ha de ser el nostre centre educatiu en un futur determinat. La creació de la visió ha estat la culminació d’un procés participatiu.

Tenir clar quina és la nostra raó de ser com a centre i què volem ser és la condició clau i necessària per poder establir plans de transformació i canvi en el nostre centre educatiu. La visió determinarà el full de ruta del procés de canvi que començarem a dibuixar posteriorment. Un procés que es dibuixa com un camí que recull els fruits d’on venim…

Construir una visió conjunta al nostre centre és una manera de començar a configurar el nostre somni en un futur, tot donant sentit als esforços que fem al centre per fer realitat el que volem ser. I aquest futur té un lema i un propòsit educatiu que s’han definit gràcies al buidatge de totes les aportacions recollides en les diferents dinàmiques esmentades.

 

El nostre lema, el lema de l’Escola La Vitxeta:

JUNTS TEIXIM APRENENTATGES PER GENERAR OPORTUNITATS.

DANSEM I GIREM PER NO DEIXAR DE CRÉIXER

 

El nostre propòsit, el propòsit educatiu de l’Escola La Vitxeta:

Volem que els nens i nenes de la Vitxeta arribin a ser persones que aprenguin a conèixer, a fer, a ser i a conviure.

Persones competents, autònomes, amb curiositat i ganes d’aprendre. Que siguin resolutives, creatives, amb capacitat d’esforç, de comunicar i de treballar cooperativament. Que desenvolupin una intel·ligència emocional que els permeti ser assertius, crítics, responsables, altruistes i amb seguretat en ells mateixos. Persones flexibles, respectuoses i compromeses amb la societat i l’entorn.

 

Amb aquest lema i aquest propòsit educatiu, el claustre de mestres de l’escola ja ens hem començat a moure. Un dels primers passos, gràcies a tot el debat pedagògic generat per la formació de Xarxes de Competències Bàsiques ha estat el disseny i organització dels Projectes de medi a primària.

 

A continuació podeu visualitzar les imatges que mostren tot el procés dut a terme i els buidatges que s’han fet per a la creació del full de ruta de la nostra escola.

Gener 2020