Currículum

El currículum del Departament d’Educació guia les activitats educatives escolars, en concreta les intencions i proporciona guies d’acció adequades al professorat, que té la responsabilitat última a l’hora de concretar-ne l’aplicació (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació).

Aquests documents donen orientacions als professionals del segon cicle d’educació infantil i al primer, segon i tercer cicle d’educació primària per oferir als infants les possibilitats que garanteixin el desenvolupament integral. Presenten propostes metodològiques, exemples i consignes per bastir una escola que vol créixer en qualitat i convida els equips educatius a repensar conjuntament el sentit de les seves actuacions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículum educació primària