Film Festival Vitxeta

Aquesta activitat no es durà a terme per qüestions organitzatives mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

Vitxeta Film Festival va néixer durant el curs escolar 2017-18 en el marc d’un projecte de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, gràcies a la convocatòria d’Ajuts Pont per a projectes educatius (Consell Social i Institut de Ciències de l’Educació) que cada curs selecciona 10 projectes, però es va començar a gestar gràcies a URV Students in the English Class durant el curs 2016-17.

El nostre projecte “Filming English” (Film-based English teaching in primary), fou dissenyat conjuntament amb dues escoles més, l’Escola Cal·lípolis de La Pineda i l’Escola l’Arrabassada de Tarragona.

L’objectiu és que els alumnes facin una pel·lícula en anglès tot desenvolupant competències que van més enllà de les pròpies de l’àrea, amb la col·laboració d’alumnat de la Facultat d’Educació de la URV, que durant un trimestre assisteix a les sessions d’anglès (curs 17-18 a 4t i 18-19 a 6è de primària) i desenvolupen activitats relacionades amb l’adquisició de la competència comunicativa oral i la pronuncia de l’anglès a primària.

En petits grups, l’alumnat escriu uns diàlegs que després posen a escena i es filmen.

Podeu veure els resultats als següents videos presentats a les dues primeres edicions del Film Festival Vitxeta.

Curs 2017-18

Curs 2018-19

Per a dur a terme aquest treball s’ha implicat bona part del claustre de mestres en tot el procés. Un bon treball d’equip en diferents àmbits. Because a teamwork makes a dream work. Thank you very much dear all!

Articles relacionats: Col.laboració URV