Salut

Salut i seguretat

Com sabeu, uns hàbits saludables ajudaran els vostres fills a créixer amb més salut i seguretat. Penseu que en aquesta feina no esteu sols; a l’escola també es treballa perquè els vostres fills aprenguin, creixin i interaccionin de manera saludable amb les persones, els objectes, els recursos i l’entorn.

Durant el segon cicle d’educació infantil i l’etapa d’educació primària (3-12 anys), cal ajudar-los a conèixer el seu cos, a descobrir les seves necessitats (d’higiene, de descans, d’alimentació…) i a regular-les. La vostra col·laboració amb els mestres és molt important per tal de compartir l’acompanyament en aquest procés d’autoconeixement i fer-los veure que un estil de vida saludable afavoreix el seu rendiment intel·lectual i les seves relacions personals. Recordeu que vosaltres sou un model per als vostres fills

Família i escola, gencat.cat

Indisposició i malalties infeccioses

Com més petits siguin els vostres fills quan van a l’escola, més gran és la tendència a patir malalties lleus amb símptomes com febre, mal de panxa, etc. Si el mestre o la mestra detecta que l’estat de salut del vostre fill o filla dificulta el seguiment normal de les activitats contactarà amb vosaltres perquè l’aneu a buscar.

És molt important que deixeu un telèfon de contacte disponible durant l’horari escolar i que tingueu disponibilitat o una persona de contacte per anar-lo a buscar en cas de necessitat.

Els polls és una causa de contagi repetitiu en els centres educatius però cal puntualitzar que els polls no salten ni volen, sinó que passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells (també s’encomanen per l’intercanvi de pintes, raspalls, guarniments del cap, gorres, etc.).

En cas que detecteu que els vostres fills tenen polls, és important que ho comuniqueu ràpidament al centre, d’aquesta manera  el centre envia la notificació de la presència de polls a l’aula amb la que ho comunica a totes les famílies.

Aquesta comunicació és molt important per prevenir el contagi perquè permet que totes les famílies feu la mateixa actuació alhora.

Quan la rebeu, el que heu de fer a casa (el mateix dia) és revisar els cabells dels vostres fills i de les persones que conviviu amb ells. Si es detecta la presència de polls en algun membre de la família, cal que tots els que estiguin infectats iniciïn el tractament de seguida. Tingueu en compte que no és recomanable l’ús preventiu de productes insecticides; és a dir, les persones de la vostra família a les quals no se’ls detecta la presència de polls al cap no se’ls ha de posar en tractament.

Administració de medicaments

En els centres públics i en cas que sigui imprescindible que el vostre fill o filla hagi de rebre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que  feu arribar una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen o de la nena, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre).

Així mateix, també haureu d’aportar al personal del centre educatiu l’autorització per l’administració de medicaments perquè li administri la medicació receptada.

Per més dubtes i consultes podeu consultar: