Participació de les famílies

“La majoria de famílies no es limiten a enviar els seus fills al centre educatiu, sinó que acostumen a implicar-se de manera més o menys intensa en el procés d’aprenentatge i la vida escolar del centre.(…) La recerca ens indica que les famílies són presents en el dia a dia dels centres educatius. La gran majoria va molt més enllà del seguiment i implicació únicament amb el seu fill, i cada cop són més conscients de la seva valuosa aportació a l’escola.” extret de Com participen mares i pares a l’escola? Diversitat familiar i d’implicació en educació. Marta Comas Sàbat, Sandra Escapa Solanas, i Carlos Abellán Cano (Fundació Jaume Bofill).

A l’Escola La Vitxeta entenem la família com a element principal en l’educació dels alumnes i, per tant, la família forma part de la vida del dia a dia a l’escola.

Des de la seva creació, l’Escola La Vitxeta busca camins perquè famílies i docents treballin conjuntament i en una mateixa línia, essencial en la vida dels infants, perquè tenim un mateix objectiu comú; el ple desenvolupament de les capacitats dels nostres nens i nenes.

Com a filosofia de centre es promou que les famílies tinguin cada curs l’oportunitat d’entrar directament a l’aula dels seus fills i filles. La col·laboració de les famílies és imprescindible per a assolir els millors resultats educatius possibles i per a contribuir a aconseguir una òptima integració escolar i social de l’alumnat. Propiciar la participació de les famílies facilita la comprensió del treball dut a terme a l’aula, millora el coneixement de la metodologia i afavoreix l’entesa entre la llar i l’escola.

Aquest tipus de participació es veu modificada mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

 

Fomentem les relacions entre les diferents generacions dins les aules: pares i fills, avis i néts, etc. És una gran oportunitat per créixer, per enriquir-nos, i un dels tresors més preuats que li podem oferir als alumnes.

La cara de l’alumnat és un indicatiu del gran èxit d’aquestes activitats, així com la seva motivació prèvia i posterior. També és molt significatiu el grau d’implicació de les famílies:

[…] Dues hores abans, ja estem desperts per si no sona el despertador i, quan és l’hora, marxem tots contents cap a La Vitxeta. Veure una classe en actiu és màgic, […] i amb aquells ulls atents i contents per tenir les mares a la classe compartint allò que saben; és molt bonic. […] no em deixarà mai de sorprendre una classe que es fa amb tanta il·lusió. Tant de bo pogués tornar a ser nena per accedir-hi més sovint.
(Mare d’un alumne)

Les famílies de l’escola s’impliquen en el procés educatiu dels seus fills i filles, perquè l’entenen com un procés col·lectiu. Aconseguim una vinculació més gran entre l’escola i la llar i una confiança més gran entre totes dues institucions. En conseqüència, les relacions esdevenen més fluides i l’alumnat en surt molt beneficiat. Els pares i les mares es consideren protagonistes del procés educatiu de les seves criatures i uns acompanyants importants de l’aventura de l’aprenentatge gràcies a aquests mecanismes d’interacció.

Les experiències són variades i diferents cada curs. Una mostra d’activitats que s’inclouen a la Programació General del Centre:

Per altra banda, hi ha altres espais de participació com:

I a nivell organitzatiu a través dels següents mecanismes:

Una altra finestra oberta a l’escola és la pàgina web. L’objectiu també és apropar les famílies i compartir experiències amb tota la comunitat educativa a través d’aquesta projecció exterior.

Obrir el centre docent a les famílies és obrir molts cors, molts ulls, moltes orelles, moltes boques… En definitiva, moltes oportunitats d’aprenentatge.

Articles d’interès: