Assemblees i Consell d’alumnes

El Consell d’alumnes està representat per un membre de l’equip directiu de l’escola i les coordinadores de cada cicle, així com un delegat/da de cada classe d’educació primària. Aquesta activitat no es durà a terme per qüestions organitzatives mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

Cada classe escull el seu representant que es canviarà cada dos reunions del Consell. A les assemblees de classe (reunions setmanals de cada grup-classe amb el seu tutor/a) es recullen les propostes i queixes dels companys/es i el delegat/da les explica a les reunions del Consell. El mateix alumne informa al seu grup sobre els acords presos. Les propostes es deriven a les persones o cursos indicats i es retorna a la següent reunió. El Consell d’Alumnes és per tant l’òrgan encarregat d’intercomunicar les diferents assemblees d’aula.

Les assemblees d’aula treballen els temes que afecten l’organització del cicle, de nivell o de classe: resolució de conflictes, propostes per al grup, anècdotes, actualitat, dinàmiques de grup, així com els temes tractats o proposats per a les assemblees de l’escola.

A les reunions del Consell es proposa un tema de debat, que generalment es recull a la convocatòria de la reunió, i es dóna la paraula als consellers que volen parlar del mateix, fins que el tema queda tancat i es pot passar a una altra qüestió.

El debat es genera a partir de cada conseller amb les idees que duen anotades de la seves respectives classes. Els acords presos es lliuren posteriorment a les diferents classes a través de l’acta de la reunió.

Tasques del Consell d’Alumnes

 • Esdevenir un vehicle de comunicació entre l’alumnat i tota la comunitat educativa:
  • Portar les propostes de cada aula a les altres classes.
  • Ser el vehicle d’informació dels diferents àmbits de l’escola cap a cada aula.
 • Esdevenir un element actiu al centre:
  • Recollir propostes a realitzar per a millorar la vida del nostre centre.

Objectius del Consell d’Alumnes

 • Promoure a l’escola i a les classes un clima positiu que faciliti el treball i la consecució dels objectius.
 • Potenciar la presa de decisions per consens.
 • Afavorir la responsabilitat i el compromís en l’organització i funcionament del centre.
 • Debatre temes d’importància per a l’alumnat.
 • Aprendre a plantejar les necessitats d’una manera democràtica.
 • Comprometre l’alumnat en la participació i organització del nostre centre.

Per a millorar la nostra escola és imprescindible la participació i el compromís de tots i totes per al bon funcionament, la consecució dels objectius i la realització de les tasques proposades. El Consell permet escoltar l’opinió de l’alumnat, aprendre a decidir, a ser responsables, a organitzar i a crear un clima de convivència democràtic en la nostra escola.

Articles relacionats: Consell d’alumnes