Adreces

Adreces electròniques de l’escola:

Telèfon de contacte: 977 32 75 39

Adreces electròniques de cada grup classe:

Aquestes adreces només són per tal de facilitar a les famílies la gestió d’entrega de rebuts o justificants de pagament. També serà un canal de comunicació en cas d’un confinament perllongat, però no un canal de comunicació assidu amb les famílies. Entenem que durant aquest curs és més difícil la comunicació fluïda amb els tutors i tutores a la sortida de l’escola. En el cas que un mestre es vulgui comunicar amb alguna família serà per via bynapp, a través de l’agenda, telefònicament o a convocant una entrevista.

Telèfon de contacte: 977 33 08 83