Frase i música de la setmana

Frases per pensar

Cada trimestre publiquem al nostre web i al vestíbul de l’escola una frase cèlebre, una frase per pensar, que es treballa a les diferents aules de primària, relacionada amb el projecte de medi que es treballa a l’escola. Es tracta de frases que d’alguna manera facin pensar, interpretar les metàfores i activar el pensament crític.

A l’aula es fa la posada en comú que normalment desemboca en un debat sobre les diferents interpretacions que no sempre són acceptades per a tothom; els alumnes més intrèpids fins i tot busquen la biografia dels autors per situar-se en un context.

Aquestes frases ajuden a desenvolupar actituds i valors que fonamenten els drets humans, la igualtat de gènere, els principis democràtics, el respecte i l’entesa intercultural, el desenvolupament sostenible i la pau a tots els nivells de la societat i de les relacions humanes, perquè les persones i les societats puguin conviure harmònicament.

Articles relacionats: Frases per pensar

 

Música de la setmana

Així mateix, a les entrades i sortides de l’escola, així com a les estones d’esbarjo, cada setmana podem escoltar la música de la setmana, moltes vegades relacionada amb les festes, dates o fets que esdevenen aquells dies.

 

Articles relacionats: Música de la setmana