Projecte “Escacs a l’escola”

Els escacs són una matèria molt transversal a través de la qual es poden treballar moltes habilitats de les persones que els practiquen.

A causa de la seva gran potència com a eina educativa, són diversos els països que han apostat per integrar-los al seu sistema educatiu i, d’aquesta manera, contribuir en la formació de ciutadans amb un esperit crític i competents en la seva vida diària.

Alguns dels aspectes que es poden treballar i millorar a través dels escacs són:

 • raonament lògic
 • càlcul
 • presa de decisions
 • acceptació dels propis errors
 • respecte envers els altres
 • paciència
 • comprensió lectora
 • expressió oral i escrita
 • memòria
 • orientació espacial
 • concentració
 • reflexió
 • creativitat i imaginació
 • empatia…

A causa de les múltiples qualitats educatives d’aquest joc – esport – ciència, el febrer de 2015 tots els grups polítics del Congrés dels Diputats de l’Estat Espanyol van votar a favor d’una proposta no de llei per introduir els escacs en horari lectiu i com a matèria obligatòria a les escoles.

A Catalunya ja fa 6 cursos escolars que s’ha començat a treballar en aquesta línia, engegant el projecte “Escacs a l’Escola”. L’esmentat projecte (el qual encara no està implantat a tot el territori català) està assolint unes valoracions molt satisfactòries per part de totes les parts implicades, i al curs 15/16 ja comptava amb 208 escoles catalanes, 58 de les quals les trobem al Camp de Tarragona.

Inicis del Projecte “Escacs a l’escola” 

El curs 2012/13, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Girona (UdG) i la Federació Catalana d’Escacs (FCE) van dur a terme una prova pilot d’introducció dels escacs en horari lectiu a 10 escoles catalanes, la qual es va valorar molt positivament i va permetre donar continuïtat al projecte.

Aquest, va començar arran d’una declaració que va fer el Parlament Europeu l’abril de 2012, la qual instava els estats membres de la UE a introduir els escacs en l’àmbit educatiu. Cal sumar a això una resolució del Parlament Català en la mateixa línia, l’any 2010, i del Congrés dels Diputats espanyol el febrer de 2015.

L’objectiu d’aquest projecte és aprofitar l’alt valor pedagògic que contenen els escacs per treballar diferents capacitats i valors per tal que els  infants siguin més competents en el seu dia a dia i es desenvolupin millor en les diferents àrees.

El curs escollit per començar l’experiència a les escoles és 1r de primària, tot i que a la nostra escola des del curs 19-20 s’inicia a P5.

La idea és que les escoles que hi participen cada any ho vagin implantant a un curs més alt, fins a tenir-ho implantat a tota l’etapa d’educació primària.

A l’escola de La Vitxeta vam iniciar aquest projecte durant el curs escolar 2013-14, i actualment fan escacs en horari lectiu els alumnes de P5 i els de tots els cursos de primària, intercalant la didàctica dels escacs amb els continguts curriculars de les diferents àrees.

Articles relacionats: Escacs a l’escola