Comissió gestora

Què és la Comissió gestora?

Com a Comunitat d’Aprenentatge i un cop constituïdes les comissions mixtes, que són grups de treball mixtes, formats per mares i pares i mestres de l’escola, hi ha un secretari representant de cada comissió (pare o mare) i un mestre que es reuneixen amb cadascun dels representants de les altres comissions.

L’objectiu de les comissions mixtes és intentar desenvolupar i fer realitat els somnis de la comunitat educativa.

La comissió gestora gestiona en quina mesura i grau es porten a terme així com la priorització, és a dir, si es poden aconseguir en curt, mig o llarg termini.

Aquesta comissió està formada per l’equip directiu, els secretaris de cada comissió i els mestres de cada comissió mixta.

La comissió gestora es reuneix amb una periodicitat d’una vegada al trimestre com a mínim, però que pot variar segons les necessitats de les altres comissions.

 

 

 

Articles relacionats: Comunitat d’aprenentatge