Activitats extraescolars

Les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves.

Estan incloses dins de la que s’anomena educació no formal. Es poden dur a terme abans i després de les classes o bé durant l’espai del migdia.

Notícies