Group work sessions

Per tal que l’alumne assoleixi aquesta competència (Planificar i produir textos orals breus i senzills adequats a la situació comunicativa), el docent ha de proporcionar un entorn ric que contingui treball col·laboratiu, activitats i materials autèntics i crear situacions motivadores, funcionals i significatives que afavoreixin la participació de l’alumnat amb llibertat, seguretat i confiança.  

Extret de “Competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. Llengües estrangeres. Identificació i desplegament a l’educació primària. Departament d’educació.”

 

A finals del curs 18-19 ja us explicàvem que a l’àrea d’anglès “junts podem moure muntanyes”: Together we can move mountains, i convençudes de la força i la importància del treball cooperatiu a l’aula, curs rere curs hem seguit treballant en aquesta direcció, i enguany podem dir que estem de celebració. Celebrem que gràcies a l’organització interna d’horaris de l’àrea, finalment hem pogut organitzar sessions de “group work” per tots els nivells de primària a partir de segon fins a sisè.

 

I què són les sessions de “Group work”? Us ho expliquem en aquest vídeo:

… però abans us volem dir que com a bon exemple que junts podem moure muntanyes, enguany a més de les dues mestres especialistes d’anglès, també comptem amb la Margarida, la Jordanka, la Jordina, el Jef, la Mari Jo i la Paqui, que ens ajuden i posen en pràctica aquestes sessions.

També dir-vos que podreu anar veient fotografies d’aquestes sessions a les carpetes de fotografies del Drive de cada grup classe. No us ho perdeu!