Comunitat d’Aprenentatge (CdA)

A l’escola La Vitxeta el 4 de febrer de 2014 el 100% del claustre va aprovar, segons consta en l’acta de claustre d’aquesta data, iniciar el procés de transformació cap a una comunitat d’aprenentatge, i és a partir d’aquest curs 13-14 que s’inicia l’etapa de sensibilització i la formació dels mestres, però no és fins a la Festa del vot, celebrada el 26 de gener de 2017, que la comunitat educativa acorda esdevenir Comunitat d’aprenentatge i així formar part de la Xarxa de a Comunitats d’Aprenentatge de Catalunya.

Tal com us informarem a l’article Què suposa ser Comunitat d’Aprenentatge?, una Comunitat d’aprenentatge és un model d’escola inclusiva, vinculada amb el barri i la ciutat, una escola on les famílies participen en l’educació dels infants de manera dialògica, en tots els espais de l’escola, fins i tot dins a l’aula.

Aquestes interaccions entre famílies i escola, són l’eix vertebrador i el motiu de l’èxit d’aquest projecte educatiu que es materialitza posant en pràctica les anomenades “actuacions educatives d’èxit”.

Què són les “actuacions educatives d’èxit”?

Són les que fan que millorin els resultats acadèmics i socials de l’alumnat.

Aquesta perspectiva teòrica, incorporada en el projecte educatiu, permet que tots l’alumnat sigui protagonista de l’aprenentatge, alhora que afavoreix la socialització́ i l’ajuda entre iguals. En conseqüència, la solidaritat, l’autoestima, la participació i la inclusió són aspectes que en surten altament reforçats.

De quines actuacions educatives d’èxit parlem?

Algunes de les actuacions d’èxit són: Els grups interactius, les tertúlies literàries dialògiques, el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, la formació d’adults, biblioteca tutoritzada… entre d’altres.

Què suposa ser Comunitat d’aprenentatge?

La millora dels resultats acadèmics i socials de l’alumnat. La seva observació i comparació amb el marc teòric establert per la comunitat científica internacional, corroboren els bons resultats d’aquestes actuacions. És per aquest motiu que es planteja aquest projecte com a model educatiu d’escola del segle XXI.

Pel·lícula enregistrada a l’escola i estrenada a la Festa del Vot del 26 de gener de 2017:

Articles relacionats a la nostra web: Comunitat d’aprenentatge

Article publicat a AraCriatures 12/01/2019: Apostar per un aprenentatge compartit