Espais d’aprenentatge

Aquest projecte no es durà a terme en la seva essència per qüestions organitzatives mentre s’hagin d’aplicar les mesures COVID.

 

El passadís d’Educació Infantil és un ambient que s’organitza en diferents espais i aquests a la vegada en diferents microespais, de manera que responen a les necessitats que els nens tenen per a poder créixer en el sentit més ampli de la paraula.

Els espais que hi ha actualment són: El cos, Joc simbòlic, Sensorial, Fer i desfer, Natura, Comunicació, Art, i Aula de contes i Música.

En  conjunt, disposar les aules de manera que els infants puguin fer diferents coses en un mateix temps, brinda moltíssimes oportunitats, imprescindibles dins el context educatiu; com autonomia en l’aprenentatge, capacitat de decisió, aprenentatge per interacció, enriquiment mutu, respecte dels interessos i de les necessitats de l’infant per a poder créixer, l’adult com acompanyant…

Els espais d’aprenentatge representen una organització on l’infant es converteix en el constructor del seu propi aprenentatge, partint del joc, de la investigació i de les relacions amb els companys, tot explorant amb llibertat segons els seus interessos i motivacions. És ell qui pren les decisions i cerca les seues pròpies estratègies per trobar les solucions davant de reptes i situacions que s’anirà trobant, on l’adult es presenta com un guia i observador.” (Currículum i orientacions. Educació Infantil. Segon Cicle. Juny 2016. Departament d’Ensenyament. )

En aquestes primeres edats els nens volen explorar, assajar, construir, descobrir, fer i desfer, imaginar, provar, aproximar, moure’s… per tant, els espais i els seus materials els han de donar l’oportunitat de dur a terme aquestes accions, i no en solitari, ja que l’aprenentatge no és un acte que es produeixi individualment.

L’enriquiment mutu, el posar-nos d’acord, la complicitat amb els companys, el treball compartit, l’organització del que els nens volen fer, el compartir rialles, descobriments… són moments que es donen en el procés de convivència i d’aprenentatge.

Algú ha escrit que l’ambient ha de ser una espècie d’aquàrium que reflecteix les idees, la moralitat, les actituds, les cultures de les persones que hi viuen. Els infants estan en constant recerca, són competents i experimentadors: l’espai ha de ser, doncs, acollidor, ric en propostes, estímuls i reptes. Els llocs i els espais han d’estar pensats i organitzats per permetre que totes les intel·ligències s’impliquin, activant connexions entre l’experiència i el pensament. (Loris Malaguzzi)

Hi ha espais de construcció – destrucció, espais més tranquils, espais per investigar, espais de trobada, espais de representació, d’expressió de diferents llenguatges amb materials que generen múltiples formes d’acció i pensament. Materials concrets però que són suficientment “oberts” i d’altres que són més concrets.

ESPAI DEL COS

En aquest espai el joc lliure és una activitat espontània i permissiva que s’organitza progressivament a través dels objectes disposats pel joc dels infants. Un joc espontani sense ser jutjat i sense consignes precises basant-se en el cos , el moviment i l’espai.

ESPAI DE JOC SIMBÒLIC

És un espai destinat a l’activitat lúdica que necessita una participació lliure, imaginativa i creadora. Permet als infants recrear experiències quotidianes, assumir rols diferents als habituals, i faciliten representar situacions. També es potencien actituds de col·laboració, de respecte i d’integració.

ESPAI SENSORIAL

Tocar, sentir, ensumar, barrejar, classificar, ordenar, separar, tastar, trencar, esmicolar, triturar, intuir, … són procediments de la vida quotidiana que fem contínuament durant el dia.

Pels nens i nenes, parlar dels sentits és viure en primera persona tots aquells olors, sabors, formes i colors, textures i sons que recordaran quan siguin grans.

Així doncs l’espai sensorial ofereix mil i una oportunitats a l’infant per apreciar els infinits recursos de les mans, de la vista, de l’oïda, de les formes, dels sons i dels colors. Tot això amb molta llibertat per indagar, equivocar-se i corregir.

ESPAI DE FER I DESFER

És una oportunitat de provar la pròpia creativitat i sentir satisfacció en crear estructures que no existien abans, estructures que reflecteixen i que canalitzen el seu món interior; un món que es va formant a partir de les pròpies experiències, desitjos i pors.

Exploren les seves possibilitats motrius i amb el moviment relacionen l’espai i els materials transformables i polivalents. Així doncs, a través del fer i desfer, es posen en joc diferents habilitats motrius fins arribar a dominar eines i instruments molt precisos.

ESPAI DE NATURA

Un espai d’investigació , on els materials, estris i l’entorn han convidat als infants a fer l’espai de l’imprevist, de la curiositat, de l’assaig, del m’ajudes, ho tornaré a intentar fins aconseguir-ho, l’espai de la sorpresa… Aquesta manera de conviure a l’aula ofereix temps a l’infant per explorar, per sorprendre’s i emocionar-se, tot construint el seu pensament.

ESPAI DE COMUNICACIÓ

Si l’ambient és ric en materials escrits, en interaccions i pràctiques de lectura i escriptura es desenvolupa de manera significativa la capacitat comunicativa en llengua escrita. Teberosky (2001)

El coneixement i domi ni de la llengua també es construeix des de l’observació i l’experimentació. Donar als infants espais i moments per assajar l’escriptura, com ara deixar que doni sentit a la seva producció.

Si un gargot és portador de significat, benvingut sigui. Retallar lletres, paraules, per reconstruir o inventar un nou text, també forma part d’aquest procés de descoberta.

ESPAI D’ART

Les experiències o activitats artístiques viscudes per l’infant amb intensitat i gaudint li deixaran un pòsit que perdurarà al llarg de la seva vida.

Dibuixar, pintar, modelar, retallar, construir… han de ser activitats plaents, amb què els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensacions, vivències o fantasies. Les manifestacions plàstiques són una forma d’expressió personal i única i, per tant, l’escola les ha de valorar i respectar com a tal.

AULA DE CONTES

Un espai confortable, acollidor, atractiu, accessible i de recolliment amb llibres diversos, de qualitat que alimenten la seva curiositat i la també la seva imaginació.

Es poden viure moments de lectura de falda i compartida. Situacions de lectura properes entre l’adult i l’infant on es crea una atmosfera íntima i relaxada.

AULA DE MÚSICA

La música és important pels infants. Alguns desitgen escoltar música, mentre altres prefereixen cantar-la. Alguns volen tocar-la amb instruments musicals, mentre altres gaudeixen ballant-la. Les experiències musicals són importants en la vida de les nens i els nens. L’espai de música dóna resposta a les inquietuds artístiques dels infants.

Articles relacionats: Espais d’aprenentatge